Zpět na úvodní stránku

kliknutím na chaloupku se vrátíte na úvodní stránku

zvláštnosti

→ Vytvořili jsme společný projekt ,,JSEM MALÝ, ALE ŠIKOVNÝ HASIČ!” s SDH Podlesí, který je o vzájemné spolupráci a výcviku dětí ohledně bezpečnosti, zdravovědy…

→     Naše mateřská škola úzce spolupracuje na projektu „ Ten umí to a ten zas tohle…” s paní učitelkou Petrou Křížkovou a s dětmi ze ZUŠ Antonína Dvořáka v Příbrami.

→ Spolupracujeme ze Základní školou Březové Hory. Vzájemně se navštěvujeme a připravujeme společné akce.

→    Pro nové přijaté děti máme připravený adaptační program:

Během měsíce srpna dochází nově přijaté děti s doprovodem do mateřské školy, kde mají své místo v šatně i se svou značkou. Každý týden máme připravený  2 – 3 dvouhodinový program zakončený malou svačinkou. Takto připravené děti přichází v září do mateřské školy s úsměvem a beze strachu. Znají svou značku, své kamarády, paní učitelky a všechny zaměstnance MŠ.

→     Děti mají velmi kvalitní výtvarné, hudební, pracovní i tělesné vyžití. Máme pravidelné přípravy předškoláků, keramiku, vaření, hru na flétnu. Naší předností je velkoplošná prostorová malba a výzdoba k danému tématu v životní velikosti ve 3D. Naše řízené činnosti probíhají netradičně po skupinkách dle věku dětí v oddělené místnosti.

→     Na konci školního roku se nejenom loučíme s předškoláky, ale zároveň vítáme nováčky. Odcházející školáci předávájí žezlo nastávajícím předškolákům.

→     Naše mateřská škola má samostatnou oddělenou ložnici U Křemílka a Vochomůrky, jídelnu V perníkové chaloupce, hernu Pane pojďte si hrát, výtvarný ateliér Pat a Mat  a nově od září 2012 grafomotorickou halu Bob a Bobek  s výukou na interaktivní tabuli a dramatickou výchovou.

→ Pro ranní ptáčata je připravena snídaně.

→ Jsme zapojeni do projektu ,, Celé Česko čte dětem”

→ Na všechny akce – kina, divadla, výlety, plavání chodíme společně i s maláčky. 

→ Jezdíme pravidelně na týdenní školu v přírodě – opět i s maláčky

→ Ředitelka MŠ je zapojena do projektu Bezvadná řeč…

→  … A získala  certifikát logopedický asistent

→ Od ledna 2014 procvičujeme  jazykové schopnosti (zejména fonematické uvědomování hlásek)  předškoláků metodou ELKONINA

→ Každý týden probíhá jóga, zumba, cvičení na správné držení těla pro děti v rámci pohybových činností.

→ Jsme proškoleny v programu MAXÍK – grafomotorické    procvičování

→ Zapojili jsme se do projektu ,, Nechci kazy”

→ Pracujeme s určitými, pro nás zajímavými prvky programu Franze Ketta

→ Jsme zapojeny do projektu Mensa NTC Learning

→ pracujeme s matematikou Hejného

→máme pravidelní zdravé pískání na flétničku

→jsme zapojeny do projektu EKO škola

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.


Bc. Jitka Lavičková, MBA © 2011 - 2019 Ing. Petr Lavička