Zpět na úvodní stránku

kliknutím na chaloupku se vrátíte na úvodní stránku

O nás

MATEŘSKÁ ŠKOLA PODLESÍ,

STŘEDOČESKÝ KRAJ

https://www.mspodlesi.cz/wp-content/uploads/2012/01/certifik%C3%A1t.jpg

 

 

Název školy Mateřská škola Podlesí
Sídlo školy Podlesí 257, okres Příbram, Středočeský kraj
Právní forma Příspěvková organizace
IČO: 71000542
Zřizovatel školy Obec Podlesí
Ředitelka školy Bc. Jitka  Kala Lavičková, MBA
Telefon ředitelka 606 121 449
Telefon školy 318 621 281
Mobil školy 603 358 236
Telefon školní jídelny 313 105 866
IZO ředitelství 600053997
IZO MŠ  114000701
Datová schránka školy bsbkw74
E- mail školy ms.reditelka@obecpodlesi.cz
Webová stránka školy www.mspodlesi.cz
Kapacita školy 40 dětí
Součásti školy Školní jídelna
Vedoucí školní jídelny Martina Mátlová
Kapacita školní jídelny 100 jídel
IZO školní jídelny 114000719
   
Hospodářská činnost školy příprava obědů pro důchodce v obci
Název ŠVP Projdeme se celým rokem veselým, barevným krokem
Realizační tým ŠVP Bc. Jitka Kala Lavičková, MBA
  Iva Randová

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: GDPR Systems s.r.o. 

Ing. Barbora Bahníková      Tel: 773 518 462    

 

 

O VAŠE DĚTI SE STARAJÍ 🙂

 

Ředitelka:

 

Bc. Jitka Kala Lavičková,MBA

 

Vystudovala gymnázium Příbram obor pedagogika a psychologie.

Na Západočeské univerzitě v Plzni vystudovala speciální pedagogiku pro učitele MŠ.

Praxi v oblasti speciální pedagogiky získala během působení v mateřské škole při

Dětské odborné léčebně v Bukovanech. Pracovala s dětmi se speciálními vzdělávacími

potřebami. Dále vystudovala předškolní pedagogiku na Jihočeské univerzitě v Českých

Budějovicích. Dokončila studium profesního vzdělávacího programu – MBA pro ředitele

škol na Ústavu práva a právní vědy v Praze. Získala certifikát – logopedický asistent,

program Elkonin, program Maxík a certifikát v programu VOKS (Výměnný obrázkový

komunikační systém ve světě známý jako PECS tj. Picture Exchange Communication

System – využívá obrázků k nonverbální komunikaci např. pro děti s dysfázií.) Je

výtvarnice, hudebnice – klavír. Stará se o celé webové stránky školy.

 

 

Učitelka: Ivča Randová

 

Vystudovala střední pedagogickou školu v Berouně.

Je výtvarnice, hudebnice – kytara, flétna, klavír.

Získala certifikát v programu Maxík, program Elkonin a matematika Hejného. Všechny děti

mají s Ivou zdravé pískání na flétničku.

Získala certifikát logopedický asistent.

 

 

 

 

Učitelka: Monča Běhalová

 

Je profesionální cvičitelkou dětské zumby a

v naší školce s dětmi tančí 2 x týdně v rámci

pohybové chvilky. Všechny děti tyto chvilky

vítají vždy s jásotem. Bezvadně hraje na klavír

a na flétnu. Je velmi šikovná výtvarnice.

Úspěšně vykonala zkoušku

profesní kvalifikace  pro pracovní

činnost Chůva pro děti do zahájení

povinné školní docházky. 

Ukončila předškolní pedagogiku na SPGŠ Beroun 🙂 Získala certifikát v programu Maxík.

 

 

 

 

Učitelka: Majda Hrbáčková

 

Vystudovala střední pedagogickou školu v Berouně. Zkušenosti získávala

při práci s dětmi v dětském domově, v klasických i alternativních školách.

Je výtvarnice, hudebnice a má ráda pohyb všeho druhu. V současnosti

cvičí jógu s dětmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školnice: Irča Roučová

 

Irča se nám stará o bezvadný pořádek ve školce i kolem školky. Pomáhá nám při práci

s dětmi. Je velmi ochotná a pracovitá. Řídí se mým oblíbeným heslem ,, Když se chce, tak

nic není problém”.

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí šk. jídelny:  Marťa Mátlová

 

Martina se věnuje vedení školní jídelny a

je hlavní koordinátorkou projektu Zdravá

školní jídelna.

Její zásluhou naše školka

velmi dobře hospodaří a můžeme si

s přehledem dovolit i velmi drahé potraviny

pro Vaše děti, např. čerstvé ryby…

 

 

 

 

 

Kuchařka: Lída Staníčková

 

 

Lída je naše výborná a velmi ochotná                                                                                                    kuchařka.

Zajímá se o zdravý životní styl, připravuje       dětem

velmi chutné, zdravé, pestré a často i                veselé     jídlo po celý den

a hlavně vaří s láskou, což je na jídle velmi       znát:)

Stále přináší nové nápady a chutě.

 

 

 

 

Kuchařka: Jíťa Rejnartová

 

Jíťa se stará hlavně o pohodu našich dědečků a

babiček, ale samozřejmě i našich dětiček 🙂

S Lídou tvoří sehraný team a s vervou se

pouští do zdravého vaření.

 

 

 

 

 

 

NAŠE VIZE:

 

Mateřská škola jako základ lidskosti

 

Jsme dvoutřídní mateřská škola vesnického typu s počtem dětí 40. Naše třídy jsou

heterogenní. Mezi naše priority patří rozlehlá zahrada, plně vybavená herna,

samostatný výtvarný ateliér, oddělená ložnice a jídelna,

grafomotorická hala s výukou na interaktivní tabuli a dramatickou

výchovou. Celé vnitřní prostory jsou po celkové rekonstrukci.

 

Mezi silné stránky mateřské školy patří kvalifikovaní

zaměstnanci, max. individuální péče, práce v malých skupinkách

dle věku dětí, každodenní logopedická prevence, jóga, práce s

předškoláky metodou ELKONINA, metodou MAXÍK, matematikou HEJNÉHO,

práce s určitými, pro nás zajímavými prvky programu Franze Ketta,

jsme zapojeny v projektu Mensa NTC Learning,

příroda na dosah, dostatečné prostory a velmi dobrá spolupráce se

zřizovatelem, kterým je Obec Podlesí.

Náš školní vzdělávací program s názvem

„Projdeme se celým rokem, veselým, barevným krokem“

upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních

podmínek uplatněných v mateřské škole. Školní vzdělávací program

Mateřské školy Podlesí vyjadřuje naši hlavní vizi do budoucna –

spokojené, šťastné a usměvavé děti, které rády navštěvují mateřskou

školu. Naším cílem jsou prožitkové řízené činnosti, které děti baví a

těší se na ně. Školní vzdělávací program je vyvěšen v šatně mateřské

školy a přístupný veřejnosti.

 

 

O co usilujeme:

♥ adaptace dětí – adaptační projekt (více – zvláštnosti školy)

♥ dostatek lásky

♥ individuální přístup ke každému dítěti

♥ škola = místo úspěchu, bezpečí, radosti, pochopení

♥ efektivní komunikace

♥ odbourání rutinních stereotypů

♥ nepodporovat soutěživost

♥ prostor pro samostatnost, možnost volby

♥ vytvoření pravidel vzájemného soužití společně s dětmi

♥ upřednostňování volného pohybu na zahradě – vytvoření center – pohybové, klidové, tvořivé

♥ možnost alternativní klidové činnosti v době spánku

♥ odbourat hodnocení a porovnávání úspěšnosti dětí – motivace každého jednotlivce k jeho rozvoji

♥ citlivost k potřebám a prožitkům dítěte

♥ všichni zaměstnanci respektují individualitu dítěte

♥ (velmi) kvalitní připravenost předškoláků

♥ individuální práce s opožděnými dětmi, s dětmi vyžadujícími speciální přístup – poradenská činnost pro rodiče

♥ úzká spolupráce s rodiči na partnerské úrovni

♥ společné aktivity pro rodiče s dětmi

♥ otevřenost veřejnosti, kulturní programy

NEJSOU ZLOBIVÉ DĚTI, JSOU

 

JEN DĚTI, KTERÉ SE NUDÍ.

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.


Bc. Jitka Lavičková, MBA © 2011 - 2019 Ing. Petr Lavička