Zpět na úvodní stránku

kliknutím na chaloupku se vrátíte na úvodní stránku

školní rok 2018/2019

fotogalerie

 

 

Pel mel 2

Zde najdete:

DIVADLO, DENNÍ ČINNOSTI, PEČENÍ, VÝUKA NA TABLETECH, ZIMNÍ ZAHRADA…

 

 

BŘEZEN

 

CO NÁS ČEKÁ:

 

ZPÍVÁME BABIČKÁM A DĚDEČKŮM

 

LESNÍ PEDAGOG

 

 

 

 

 

ÚNOR

 

 

 

 

MUZIKOTERAPIE

 

 

 

KARNEVAL VE ŠKOLCE

 

 

NÁVŠTĚVY ZŠ BŘEZOVÉ HORY

 

   Vážený pane řediteli,

chtěly bychom Vám touto cestou poděkovat. Velmi si vážíme spolupráce s učitelkami 1 stupně ZŠ Březové Hory. Vždy nás velmi vstřícně, mile a ochotně přivítají ve svých třídách s našimi předškoláky. Většina dětí z MŠ Podlesí nastupuje do první třídy právě k vám. Víme, že je to činnost pro paní učitelky nad rámec jejich pracovních povinností. Tentokrát nás ve své druhé třídě přijala paní učitelka Mgr. Liběna Havlíčková a opět měla pro děti perfektně zorganizovaný dopolední program, kde zohlednila i věk předškoláků. Děti byly z návštěvy školy nadšené a my také. Těšíme se na Pohádkový muzikál, který paní učitelka se svou třídou připravila, a na který nás druháci pozvali. Jedním z hlavních úkolů mateřské školy je připravit děti na vstup do prvních ročníků základní školy a zabezpečit jim tak úspěšný přechod z mateřské školy do základní školy. Veškeré úsilí mateřské školy vede k tomu, aby dětem pomohla dobře se na tento důležitý úsek jejich života přichystat, aby nedošlo ke zklamání v důsledku malé připravenosti nebo úzkosti z nového prostředí nebo dokonce z nezralosti dítěte. Děti si odnášejí příznivý postoj k učení i ke škole. Příprava dětí na školu je dlouhodobým cílem.  Pro zvládnutí stanovených cílů je ale nutná dobrá spolupráce a komunikace s učitelkami prvních tříd základní školy. Díky dobrým přátelským vztahům mezi zaměstnankyněmi se společně snažíme, aby děti nešly do neznámého prostředí, ale na školu se těšily. Mateřská škola vypracovává spolu se základní školou plán spolupráce, který je v průběhu školního roku naplňován. Spolupráce se prolíná během celého školního roku. Při společných akcích se děti navzájem více poznávají, jsou v jiném prostředí, než na které jsou zvyklé, jsou různě promíchány a seznamují se s novými kamarády. Má to i tu výhodu, že si mezi sebou předáváme svoje zkušenosti, poznatky a plánujeme další společné aktivity. Učitelky mateřské školy tak získávají i poznatky o požadavcích na dítě v 1. třídě a mohou tak přizpůsobit svůj výchovně vzdělávací program. Využíváme i možností účastí dětí mateřské školy ve společných akcích pořádaných ZŠ, jako např. sportovní dny, projektové dny, kulturní programy ZŠ, využití školní tělocvičny s projektem Aktivní školka. Děti se postupně seznamují s atmosférou a klimatem ZŠ a my za to moc děkujeme.

 

 

 

LEDEN 

 

SLADOVNA

Projekt byl realizován dne 29.1. 2019. Na celodenní výlet do Sladovny v Písku jsme se moc těšili, protože z let minulých víme, jak bezvadné projekty a programy jsou pro děti připraveny. Před samotnou cestou jsme s dětmi v rámci výuky dle TVP hovořili o životě hmyzu v zimě. Připomněli jsme si bezpečnost při cestě hromadnými dopravními prostředky a bezpečnou chůzi na místních komunikacích. Děti byly poučeny o chování a pohybu v prostorách Sladovny v Písku. Samotná cesta i návštěva Sladovny proběhla velmi příjemně. Nejprve jsme se vydali na tajuplný výlet za sluncem. Zážitková výstava Včela nechává děti vnímat svět včel všemi smysly. Díváme se, posloucháme, cítíme i ochutnáváme. Seznámili jsme se s životem v úlu a jeho strukturou velmi zábavnou formou. Poté jsme se přesunuli do dalších prostor Sladovny, na výstavu Mraveniště. Děti se vcítily do role malého lesního tvora, prozkoumaly desítky tunelů a komůrek s audiovizuálními doplňky. Přemisťovaly malé mravenčí kukly a za odměnu poté byly vyzkoušet prolézačky a klouzačky. Mezi všemi aktivitami jsme doplňovali tekutiny a konzumovali jídlo, které pro nás připravily naše milé kuchařinky. Včela i mraveniště jsou místa inspirující ke svobodné hře, která umožňuje fyzické vyžití a nalézá prostor pro vlastní dětskou představivost. V rámci EVVO výchovy děti poznají možnost využití přírodních i recyklovaných materiálů. Pokud se rozhodnete Sladovnu v Písku s dětmi navštívit, určitě nebudete litovat.

 

 

ANDÍLCI

Také jste nevěřili, že andělé existují? V Mateřské škole Podlesí jich máme rovnou čtyřicet. A protože my ve školce na anděly věříme, rozhodli jsme se vám přinést důkaz o jejich bytí. Díky nebývalé sněhové nadílce a vstřícné pomoci pana Michala Rozsypala se nám podařilo vyfotografovat obrysy andělských křídel ve třpytivé závěji. Děkujeme za krásné snímky pořízené díky dronu, se kterým za námi do školky přijel z Prahy Michal. Dokazování, že andělé opravdu jsou, děti nesmírně bavilo a skvěle si sněhovou peřinu užily, jak můžete vidět na fotografiích.

Tak už věříte, že andělé existují?

 

 

 

PROSINEC

 

 

KAPLIČKA, VÁNOCE

 

 

ČERTI 2018

 

 

BEZPEČNĚ S POLICIÍ

 

 

LISTOPAD 

 

LESNÍ PEDAGOG

 

Ing. Petra Večeřová z Vojenských lesů a statků ČR přijela za dětmi s překrásným výukovým programem o zvířátkách. Připravila si v lese nad školkou pro děti naučnou stezku, poznávání stromů, lesních zvířat, jejich zvuků a zvyků. Děti hledaly v lese ukryté obrázky zvěře. Ještě navíc objevily skryté paroží, rohy a kožešiny. Poutavé a zajímavé povídání o lese a zvířátkách zaujalo nejen děti, ale i paní učitelky. Je skvělé, že díky Vojenským lesům se tak krásný program dostane přímo k dětem, a to navíc v lese. My jsme byly pyšné na děti, kolik toho už znají a pamatují si. Ještě každý dostal dárek a mohl si pohladit fenku Alminku, která nás celým dopolednem vzorně provázela. A děti viděly, jak je Alminka vzorně vychovaná a poslušná. Pomohla jim vystopovat paroží i skryté kůže. Dopoledne v lese rychle uběhlo, rozloučily jsme se s Petrou i Alminkou,  a domluvily si, že se budeme v zimě učit poznávat zvířátka podle stop ve sněhu. Tak hlavně aby nám napadl sníh.

 

 

PERMONÍCI 2018

 

 

 

ŘÍJEN

 

 

Mlýn

I náš další výlet byl velmi poučný a zábavný. Tentokrát naše kroky zavítaly do Bohutínského mlýna. Cesta autobusem byla rychlá a veselá. Dozvěděli jsme se, že mlýn má velmi dlouho historii, jejíž počátky sahají až do doby mezi první a druhou polovinou 16. století. Nyní je ve vlastnictví rodiny Dubských. Jako jediní v celé České Republice se pyšní tím, že melou konopnou mouku.

Mezi tradiční vybavení mlýna nutné k provozu patří: dopravníky na příjem obilí, sila, čistička obilí, automatická váha, průchodná loupačka, mlecí stolice, prosévací systémy, míchačka, moučná sila (zásobníky na finální produkty). K přepravě materiálu slouží kapsové výtahy a ke svodům se používají dřevěné trubky. K pohonu mlýnu se používá elektrický motor a Francisova turbína. Děti si prošly celým mlýnem s ochotným panem mlynářem a vycházely notně zaprášené moukou. Venku jsme se pěkně očistili, poděkovali za poučnou prohlídku a museli splnit důležitý úkol, a to nákup mouky.

Z nakoupené mouky si všechny děti druhý den ve školce upekly chlebíky. Práce s těstem je moc bavila a vůně chleba se nesla po celém Podlesí. V pečení budeme i nadále pokračovat, takže si malí pekaři budou své výtvory nosit domů pravidelně. Pro představu malého mlýnku na obilí jsme si zapůjčili v lesní školce krásný dřevěný mlýnek a sami si zkusili zrno semlít.

 

 

Lesní školka

 

Podzimní výlet vláčkem do Kozičína byl na malou chvíli v ohrožení, ale nakonec se nám díky vstřícnosti Technických služeb Příbram, konkrétně pana Libora Michvocíka podařilo návštěvu Kozičínského Klabánku uskutečnit. Ochotně nám byl zapůjčen historický autobus ŠKODA 706 RTO i s panem řidičem. Jízda turistickým vláčkem nám byla z bezpečnostních důvodů zakázána Policií ČR. V Klabánku nás přivítala paní ředitelka Eva Ostřížková, paní učitelky a děti. Mohly jsme společně pečovat o zvířátka, která děti v lesní školce mají. Krmili jsme kozičky, slepičky, kočičky. Pohráli jsme si s dřevěnými hračkami a šátky, společně se nasvačili a poté vydali s batůžky nakrmit ovečky a telátko. Dozvěděli jsme se, jak se ovečky stříhají, jak se zpracovává vlna a co se vyrábí z ovčího rouna. Po naučné hodince jsme pokračovali do lesíka, zahráli si hry a stavěli domečky pro lesní skřítky. Celé dopoledne bylo krásně pohodové. Naše děti dostaly na památku malý dáreček a vůbec se nám nechtělo zpátky do školky. Ale i dětem z Klabánku už notně vyhládlo a těšily se na oběd, který pro ně připravují také kuchařinky z MŠ Podlesí. Dětem z lesní školky naše strava chutná a je to na nich vidět:) Těšíme se na další společná setkání i proto, že některé děti již Klabánkem prošly a nyní chodí k nám, nebo navštěvují obě školky zároveň.

 

Aktivní školka

 

 

 

ZÁŘÍ

 

 

Dopravní hřiště

 

Bezpečnost dětí je primárním úkolem každé Mateřské školy. Výchově a vzdělávání, zejména v oblasti dopravní, se věnujeme často, vzhledem k tomu, že více než 90 % rodičů dojíždí do MŠ automobilem nebo na motocyklu. Návštěvu dopravních policistů s programem na celé dopoledne jsme proto velmi uvítali. Policisté připravili na zahradě MŠ zmenšenou modelovou síť ulic, silnic a chodníků s dopravními značkami a dopravními zařízeními(semafory). Výuka byla zpestřená díky možnosti jízdy v elektrických autíčkách. Děti také využily jízdní kola, koloběžky, představovaly chodce a vystřídaly se během dopoledne ve všech rolích účastníků silničního provozu. Mohly si vyzkoušet svou znalost dopravních značek a telefonních čísel Integrovaného záchranného systému. Dopoledne si děti moc užily, na celé čáře zvítězila elektrická autíčka:)

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.


Bc. Jitka Lavičková © 2012 Petr Lavička