Zpět na úvodní stránku

kliknutím na chaloupku se vrátíte na úvodní stránku

školní jídelna

GRATULUJEME NAŠIM KUCHAŘINKÁM

 

 

 

 

Výsledek obrázku pro kreslený telefon               313 105 866

 

 

 

certifikát

Výsledek obrázku pro smajlíci 

♥ JSME ZAPOJENI  DO KAMPANĚ

 

SOLME S ROZUMEM

 

   

Ceny stravného: 

3 – 6 let

ranní svačina                  9,- Kč

oběd                             25,- Kč

odpolední svačina          9,- Kč

celkem stravování na jedno dítě na celý den 43,- Kč

 

Děti s odloženou školní docházkou

ranní svačina                   10,- Kč

oběd                              28,- Kč

odpolední svačina           10,- Kč

celkem stravování na jedno dítě na celý den 48,- Kč

 

 

Pro ranní ptáčata je připravena snídaně        5,- Kč

Snídaně probíhá v čase od 6,00 – 7,00 hod. jen pro přihlášené děti.

 

 

PLATBA  ZA STRAVNÉ + ŠKOLNÉ VŽDY K 15. DNI MĚSÍCE

 

INKASEM!!! Variabilní číslo použijte pořadové číslo v MŠ.  

 

Úplata za předškolní vzdělávání:

 

Předškoláci          0,- Kč

 

Odložení předškoláci      0,- Kč

 

Ostatní děti                     300,- Kč

 

Děti, které jsou přijaté od září a nastoupí do MŠ až během školního roku, platí plnou výši úplaty  po celou dobu, co mají místo rezervované.

Předškoláci jsou od úplaty za předškolní vzdělávání osvobozeni po dobu školního roku.

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, popřípadě dítěte v příslušném druhu provozu mateřské školy, v uplynulém kalendářním roce. 

Od 1.9.2017 – změna školského zákona:

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

 

NABÍZÍME:

♥ NEVAŘÍME Z POLOTOVARŮ!

♥ motivujeme děti pohádkou či činností k jídlu – děti si samy nalévají  

  polévku, mažou pečivo, pěstují bylinky, přidávají si samy ovoce do kaší, podávaná

   jídla zařazujeme do potravinové pyramidy, naše milé kuchařinky vždy děti seznámí

   s novinkou, kterou jim uvaří a před zpracováním jim potravinu předvedou i s kvalitním

  výkladem

♥ velmi dbáme na pitný režim – v denní nabídce je vždy neslazený

   ovocný nápoj a čistá voda, na zahradě mají děti instalované pítko

každý měsíc obědová a svačinová novinka z nabídky zdravé výživy

více receptů ze zdravé výživy

připravujeme dětem mléčné kokteily z čerstvého ovoce

♥ nekupujeme mražené ryby, ale jen kvalitní a čerstvé, střídavě mořské a sladkovodní

pro Vaše děti se snažíme najít to nejlepší pro jejich zdraví

jsme zapojeni do projektu  ,,Mléko do škol“

byl zakoupen odšťavňovač a děti dostávají šťávy z čerstvého ovoce

 

 ♥ alergeny

 

♣ Nejoblíbenější recepty

 

NAŠI MILÍ STRÁVNÍCI  MÁTE MOŽNOST SI

 

SAMI VYBRAT RECEPT, KTERÝ CHCETE NAJÍT

 

V TOMTO ODKAZU. STAČÍ, KDYŽ U VYBRANÉHO JÍDLA

 

UDĚLÁTE ČÁRKU NA JÍDELNÍM LÍSTKU NA

 

NÁSTĚNCE. POKRM S NEJVÍCE ČÁRKAMI

 

BUDE VYBRÁN.

 

 

→ NOVĚ NAJDETE V NAŠEM JÍDELNÍČKU

BAREVNĚ OZNAČENÉ POTRAVINY:

 

ZELENĚ          SEZÓNNÍ OVOCE A ZELENINA

ORANŽOVĚ      ZDRAVÁ JÍDLA Z PORTÁLU VÍM, CO JÍM

ČERVENĚ          NOVÝ RECEPT

→ ZAČALI JSME ZAŘAZOVAT VÍCE BIO POTRAVIN

 

 

 

 JÍDELNÍČEK

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.


Bc. Jitka Lavičková, MBA © 2011 - 2019 Ing. Petr Lavička