Zpět na úvodní stránku

kliknutím na chaloupku se vrátíte na úvodní stránku

informace

 

 

Vybíráme 540,- Kč na plavání.

 

Penízky prosím pošlete na číslo účtu sdružení.

 

21 00 34 79 59/2010Související obrázek

 

Děkuji

 

 

 

 

 

7.5.2018 SE KONÁ ZÁPIS DĚTÍ

 

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PODLESÍ

 

OD 8,00 – 13,00 HOD.Výsledek obrázku pro kreslené MIMINA

 

PŘIHLÁŠKU SI

 

VYZVEDNĚTE V MŠ.

 

 

 

 

 

⇒ ROZPOČET NA ROK 2018

 

A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED 2019 – 2020

 

 

 

NAŠE MŠ TENTO ROK

SPOLUPRACUJE S RÁDIEM KISS

A S RÁDIEM COUNTRY

DĚTI PRAVIDELNĚ ODPOVÍDAJÍ NA

DANÉ OTÁZKY 🙂 JEJICH ODPOVĚDI SI

MŮŽETE POSLECHNOUT KAŽDÉ RÁNO.

 

 

→ GRANTY A DOTACE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ ČSI

 

→ ZDE NÁS MŮŽETE OHODNOTIT A PŘIDAT KOMENTÁŘ

www.topskolky.cz

 

→ JAK VYBRAT SPRÁVNOU TAŠKU DO ŠKOLY

 

Naše MŠ Podlesí se letos poprvé přihlásila do mezinárodního programu EKOŠKOLA.

Rodiče jsme informovali na první třídní schůzce v září, ale přesto bychom Vám chtěly

tento projekt představit blíže. Mezinárodní program EKOŠKOLA probíhá v 58 zemích

světa, v Česku se zapojilo 362 škol. Je to dlouhodobý projekt, který vede k ekologizaci

provozu školky prostřednictvím všech zúčastněných (dětí, pedagogů, rodičů, provozních

zaměstnanců, zřizovatele). Učí děti principům smysluplného plánování, realizace a

vyhodnocování plnění úkolů a plánů. Učí děti zkoumat své prostředí a hledat řešení

nalezených problémů. Pokud bych to měla vysvětlit srozumitelněji, pak dětem

„NEMETEME CESTIČKY“, ale necháváme je řešit a hledat je samostatně. Program, se

kterým pracujeme je mezinárodní a může vést k získání titulu EKOŠKOLA a zelené vlajky.

Získání titulu trvá nejméně 2 roky a každá škola je podrobena kontrolám, jak z nadace

TEREZA, tak z mezinárodního týmu, který je uznáván na úrovni nejvyšších mezinárodních

odborných organizací a obdržel doporučení OSN. Tento projekt není soutěží. Cílem

programu, EKOTÝMU a všech zúčastněných je vytvářet ze školky demokratičtější a přírodě

bližší místo k životu.

Za Ekotým Hana Šínová

 

 

SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI MŠ PODLESÍ, ZAPSANÝ SPOLEK

 

 

→ Školní řád

 

 

♣ Hlášky našich nejmenších

 

 

♥ Předškoláci mají pravidelné

 

procvičování jazykových

 

schopností (zejména fonematického

 

uvědomování hlásek) metodou ELKONINA

 

a stimulační program MAXÍK –

 

– tento program je koncipován tak, aby

 

byla rovnoměrně posilována složka

 

motorická, grafomotorická a percepční.

 

Pracujeme se skvělou matematikou prof. Hejného.

 

 

 

♥ V případě Vašeho zájmu je možno si

 

domluvit konzultační chvilku 🙂 ohledně

 

Vašeho dítěte s pedagogickým

 

 

pracovníkem.

 

 

Na výuku se můžete přijít podívat kdykoliv

 

bez předběžného ohlášení.

 

 

DĚKUJEME ZA POMOC:

ve školním roce 2017/2018

 

 

♥ Děkujeme všem za nákup na jarmarku a moc děkujeme

 

maminkám a babičkám za skvělé výrobky.

 

 

♥ Maminkám: P. Marešová, p. Forejtová, p. Hošková,

 

p. Vogeltanzová, p. Šustrová

 

za krásné pečené vločky na Martinskou slavnost

 

 

♥ Panu Srchovi a celé jeho partě 🙂 za čerty, Mikuláše a andílky

 

na čertiádě

 

 

♥ Paní Fousové a celé její partě 🙂 za super čertovskou nadílku

 

ve školce –  balíčky připravila Obec Podlesí 

 

 

♥ Paní Vogeltanzové za super korálkování s dětmi

 

 

♥ Paní Hojkové za to, že nás rozmazluje a snaží se nás uchovat

 

krásné 🙂  skvělým kosmetickým ošetřením

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře nejsou povoleny.


Bc. Jitka Lavičková © 2012 Petr Lavička